MŠ Světlov Šternberk
MŠ Světlov Šternberk

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Distanční výuka pro předškoláky

Milí rodiče našich předškoláků,
z nařízení vlády, po dobu uzavření MŠ, jsme povinni zajistit pro děti předškolního věku distanční výuku a děti jsou povinny ji absolvovat (viz. přiložený dokument od MŠMT).
Chceme Vás tímto poprosit o spolupráci. Na této stránce naleznete tipy na práci s Vašimi dětmi, ať se jedná o pohybové, hudební a jiné vzdělávací aktivity. Budeme rádi, když tuto nabídku budete využívat. Pro další práci a podrobnosti se Vám ozvou třídní učitelky. 
Materiály jsou rozděleny dle týdenních témat, jako při běžném provozu MŠ.  
Děkujeme za spolupráci!

Metodika_MŠ_1.3.2021.pdf (633.4 kB)

Poznáváme svět

integrovaný blok
Poznáváme svět
Připravujeme děti k zápisu do ZŠ, procvičujeme barvy, geometrické tvary, písmena, čísla a další základní znalosti, které by mělo dítě znát před vstupem do základní školy. Přibližujeme dětem velikonoční tradice a zvyky, seznamujeme je s přípravou a symboly těchto jarních svátků. Seznamujeme děti se základními dopravními značkami, pravidly bezpečnosti silničního provozu, nejen z pohledu řidičů, ale také z pohledu chodce a cyklisty. Přiblížíme dětem práci policie, hasičů a záchranné služby. Seznamujeme děti s dopravními prostředky, které třídíme podle místa pohybu a účelu. Přibližujeme dětem důležitost ochrany životního prostředí. Vedeme děti k ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, třídění odpadu. Učíme děti rozlišovat předměty dle materiálů (plasty, papír, sklo, kov, textil, guma) a jejich využití. Seznamujeme děti s pojmem recyklace. 

dílčí téma VELIKONOCE

V tomto tématu, jak název napovídá, se budeme věnovat dalším velkým českým svátkům, Velikonocím. Chceme dětem přiblížit tradice a zvyky těchto svátků a proč je slavíme.

 

TRADICE A JEJICH VÝZNAM 

Zkuste si s dětmi třeba při pečení, vyrábění výzdoby či jiné příležitosti s dětmi popovídat o tom, jestli ví co jsou to Velikonoce, proč je slavíme, co vše je součástí svátků.

tradice

(obrázek převzat z hrajme-si.cz)

 

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

Naučte se s dětmi jakoukoli pomlázkovou básničku, aby ji děti zvládly úplně sami. Určitě se bude hodit třeba u zápisu =)

BÁSNIČKY

Jarní písničky - můžete si zatancovat, pustit si je k pečení s dětmi nebo se naučit zpívat.

 

 

TVOŘIVÉ NÁPADY

Zasaďte si s dětmi nějaká semínka. Hodí se jako jarní výzdoba a děti přitom mohou pozorovat, jak to chodí v přírodě. Během sázení si s nimi popovídejte o všem, co semínka potřebují k růstu a my k jejich pěstování. Děti mohou dostat starání se o semínka na zodpovědnost (hlídání zalévání atd.).

sázení vajíčko

sázení petka

(obrázky převzaty z platformy pinterest.com)

 

Barvení vajíček (ofoceno z časopisu Hvězdička březen/duben 2021)

barvení vajíček

Pohádka za odměnu =)

 

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY
(převzato z ceskevelikonoce.cz)

Velikonoční omalovánky (506.62 kB)

 

VÝTVARNÁ ČINNOST

KURNÍK

CO budeme potřebovat: starou krabici, slepičky z papíru, vajíčka, klacíky, slámu, lýko k dotvoření kurníku.

Postup: Ze straré krabice vyrobíme kurník a děti si ho mohou dotvořit dle sebe (hnízda, větvičky, malůvky na krabici...). Dětem nakreslíme šablonu slepičky, kterou si děti obkreslí a vystřihnou a slepičku si dotvoří (pastelkami, prstovými barvami, temperami, lepením peříček...). Jako dekoraci můžeme využít obyčejná nebo i nazdobená velikonoční vajíčka. 

Poznáváme svět
Připravujeme děti k zápisu do ZŠ, procvičujeme barvy, geometrické tvary, písmena, čísla a další základní znalosti, které by mělo dítě znát před vstupem do základní školy. Přibližujeme dětem velikonoční tradice a zvyky, seznamujeme je s přípravou a symboly těchto jarních svátků. Seznamujeme děti se základními dopravními značkami, pravidly bezpečnosti silničního provozu, nejen z pohledu řidičů, ale také z pohledu chodce a cyklisty. Přiblížíme dětem práci policie, hasičů a záchranné služby. Seznamujeme děti s dopravními prostředky, které třídíme podle místa pohybu a účelu. Přibližujeme dětem důležitost ochrany životního prostředí. Vedeme děti k ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, třídění odpadu. Učíme děti rozlišovat předměty dle materiálů (plasty, papír, sklo, kov, textil, guma) a jejich využití. Seznamujeme děti s pojmem recyklace. 

dílčí téma PŮJDU DO ŠKOLY

 

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK

 

Orientuje se dítě v pojmech včera, dnes zítra a v dnech v týdnu?

 

DNY V TÝDNU

Zkuste s dítětem vytleskávat slova a počítat slabiky. Na které písmenko slovo končí a začíná?

VYTLESKÁVÁNÍ

Pomoc při vázání tkaniček =)

TKANIČKY

Umí dítě říct samostně nějakou básničku? Můžete se k zápisu naučit třeba tuto.

BÁSNIČKA

Umí dítě samostatně zazpívat nějakou písničku? 

 

 

 

Pohybové hrrátky
Cvičení motivované zvířátky si můžete zkusit na vycházce, nebo doma udělat ranní rozcvičku. 

 

CVIČENÍ

Nápad na venkovní aktivitu. Můžete ji třeba obměnit i tak, že na stromy připevníte barevné papíry a děti se budou muset dotknout stromu s barvou, kterou zavoláte.

POHYBOVKA

Umí děti povykládat pohádku souvisle podle obrázku?

ŘEPA POHÁDKA

POHÁDKA

Pohádka za odměnu =)

 

VÝTVARNÁ ČINNOST

 

VV

Budeme potřebovat: barevné papíry, nůžky, fixy, lepidlo
Postup: zelený papír poskládáme do harmoniky, přeložíme na polovinu a slepíme. po rozdělání pásku vznikne "vějíř". Děti si pak mohou vystřihnout tulipány, nebo jakkoli dotvořit kytičkami.

 

 

 

Jaro ťuká na vrátka

integrovaný blok
Jaro ťuká na vrátka
Přibližujeme dětem charakteristické znaky jara, počasí, první jarní květiny, jarní práce na zahradě, na poli. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata. Seznamujeme děti s životem zvířat, ptáků, hmyzu a ostatních živočichů žijících v lese, zahradě, na poli a louce a probouzející se jarní přírodou.

dílčí téma U NÁS NA DVOŘE

V tomto tématu se věnujeme začátkům jara, proměnám počasí a přibližujeme si druhy a život domácích zvířat. 

VENKOVNÍ AKTIVITA:

Jděte na procházku a pozorujte, jestli někde zahlédnete sněženky. Kolik ji bylo? A na kterých místech jste je viděli? Slyšeli jste při procházce zpívat nějaké ptáčky?

Zkus kam nejdál doskočíš =) .

PÍSNĚ A BÁSNĚ
Pásla husy pode dvorem

Když jsem já sloužil

Když jsem já sloužil- text

básničky-zvířata

OMALOVÁNKY A PRACOVNÍ LISTY:

pracovní listy (221.5 kB)

omalovánky (433.97 kB)

VÝTVARNÁ AKTIVITA:

Prasátka na dvorku

Budeme potřebovat: Bílou čtvrtku papíru, temperové barvy, korek, štětec, černou fixu. 
Postup: Pomocí korku uděláme otisky růžovou temperovou barvou. Štětcem pak doděláme prasátkům ouška a ocásky. Po zaschnutí barvy černou fixou naznačíme oči a rypáčky.
Pokud děti chtějí, mohou temperami nebo pastelkami dokreslit prostředí dvorku (chlívek, plot, trávu, krmení pro prasátka...)

výtvarná činnost- prasátka
 

integrovaný blok
Jaro ťuká na vrátka
Přibližujeme dětem charakteristické znaky jara, počasí, první jarní květiny, jarní práce na zahradě, na poli. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata. Seznamujeme děti s životem zvířat, ptáků, hmyzu a ostatních živočichů žijících v lese, zahradě, na poli a louce a probouzející se jarní přírodou.

dílčí téma ŽIVOT V LESE

V tomto tématu se učíme o lese, jak se probouzí na jaře. Jaké tam můžeme potkat zvířat, jak se na jaře chovají. Také se zajímáme o hmyz a učíme se, jak to celkově v lese chodí.

Výukové video od lesníků, jak to chodí v lese:

POHYBOVÉ AKTIVITY:

Jarní procházka (převzato z platformy pinterest.com)

Úkol! Umíš si už při oblékání zapnout sám všechny knoflíky a zipy? Zkus se naučit zavázat si tkaničky.

Zatancujte si doma na písničku:

VÝTVARNÁ AKTIVITA:

Housenky (převzato z platformy pinterest.com)


Budeme potřebovat: bílý tvrdý papír, plato od vajec, nůžky, lepidlo, zelenou temperovou barvu, štětec, černý fix. 
Postup: z papíru vystřihneme tvar listu a namalujeme ho zelenou temperovou barvou. Odstřihneme z plata na vajíčka pásek, který bude představovat housenku a namalujeme ho také zelenou barvou. Po zaschnutí barvy housenku nalepíme na list a černým fixem housence domalujeme nohy. 

Pohádka za odměnu =)

OMALOVÁNKY (převzato z webu celysvet.cz):

Omalovánky hmyzu na louce (192.27 kB)

Nápady na další aktivity:

Počítání a třízení knoflíků (převzato z platformy pinterest.com)

převzato z platformy pinterest.com

Zdravá  svačinka (převzato z webu kuchynebezhranic.cz)Domácí svačinka (převzato z webu kuchynebezhranic.cz)

Jaro ťuká na vrátka
Přibližujeme dětem charakteristické znaky jara, počasí, první jarní květiny, jarní práce na zahradě, na poli. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata. Seznamujeme děti s životem zvířat, ptáků, hmyzu a ostatních živočichů žijících v lese, zahradě, na poli a louce a probouzející se jarní přírodou.

dílčí téma JARNÍ PROBUZENÍ

Tento týden budeme objevovat rozmanité počasí na jaře. Jaký je rozdíl mezi zimou a jarem. Jak se příroda chová na jaře a jaké jsou znaky jara. 

CVIČENÍ

Zkuste si s dětmi zacvičit Pozdrav slunci a přivolat tak pěkné počasí.

 

Umí si už děti zapnout knoflíky a zavázat tkaničky?

 

POVÍDEJTE SI SPOLU

V rámci procházky nebo společného jídla si zkuste s dítětem povídat na tato témata:
Jaké jsou rozdíly mezi zimou a jarem? Jak poznám, že už nastalo jaro?
Jaké může být na jaře počasí? 
Mění se počasí jak u nás na celé planetě, nebo je to někde jinak? A jak je to jinak v jiných zemích?
Co mám na jaře nejraději a proč?
Zkuste se domluvit, komu např. z rodiny uděláte radost a čím bychom mohli druhého potěšit. 

Pohádka za odměnu:

BÁSNIČKA A PÍSNIČKA

BÁSNIČKA ROPUCHA

(převzato z vhrsti.cz)

 

VÝTVARNÁ ČINNOST

VÝTVARKA-MRAK

Budeme potřebovat: tvrdý bílý papír, houbičku nebo zmuchlaný papír, modrou temperovou barvu, modrou nebo bílou bavlnku

Postup:
Děti si nakreslí mrak podle své fantazie, je ale dobré, aby měl výrazné "záhyby", aby tam později držela namotaná bavlnka. Taky je možnost nakreslit jim šablonu a nechat je, ať si ji sami obkreslí. Potom mrak vystřihnou. Houbičkou nebo zmuchlaným papírem mrak potiskají modrou barvou. Necháme zaschnout. Do jednoho "záhybu" mraku uděláme dírku a uvážeme tam bavlnku, kterou si děti následně podle své fantazie obmotají kolem mraku. Konec bavlnky můžeme zavázat nebo zalepit izolepou, aby "neutekla". 
 

Jaro ťuká na vrátka
Přibližujeme dětem charakteristické znaky jara, počasí, první jarní květiny, jarní práce na zahradě, na poli. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďata. Seznamujeme děti s životem zvířat, ptáků, hmyzu a ostatních živočichů žijících v lese, zahradě, na poli a louce a probouzející se jarní přírodou.

dílčí téma SVĚT KNIH A POHÁDEK

 Březen je měsícem knihy. Proto pravidelně zařazujeme i týdenní téma věnující se právě dětským knihám a pohádkám. V tomto tématu se budeme soustředit hlavně na souvislé vyjadřování dítěte a jeho fantazii. 

 

PÍSNIČKOVÝ KVÍZ
Zkuste s dětmi uhodnout, z jaké pohádky nebo filmu melodie je.

VYPRÁVĚJ POHÁDKU

Zkuste si s dětmi přečíst pohádky tak, aby dítě doplňovalo slova za obrázky. Také si můžete vzít jakoukoli knížku a zjistit, jestli dítě zvládne pohádku podle obrázků stručně povyprávět.
(pohádky převzaty ze stránky sylvafrancova.com)

pohádka 1Pohádka 2

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA

  • Ať si dítě vybere knihu, kterou tento týden budete číst na pokračování, třeba během dne nebo před usnutím. Zkuste si s ním vždy popovídat o tom, co jste četli předešlý den.

 

  • Tajemný balíček: dítě se může s kamarádem domluvit na výměně tajemného balíčku. Společně vyberte nějakou knihu, která by se mu mohla líbít a na týden mu ji půjčte. To stejné může udělat on pro vás. Děti pak mohou jako poděkování pro kamaráda za překvapení nakreslit obrázek toho, co se jim v knize líbilo. 

 

TIP NA AKTIVITU NA PROCHÁZCE/VENKU

Pokuste se s dětmi postavit třeba v lese věž z kamínků (pro draka a princeznu). Hru můžete dále rozvíjet, např.: 

-kolik kamínků má věž?
-která věž je vyšší, menší...
-která věž je vpravo/vlevo?
- má každá věž kamínků stejně?

kameny

 

VÝTVARNÁ ČINNOST

ZÁMEK

Budeme potřebovat: ruličky od toaletního papíru, nůžky, fixy nebo barvy, lepidlo.
Postup: Zde je postup hodně na fantazii dítěte. Ruličky můžeme různě kombinovat, nastřihávat jako cimbuří, malovat buď barvami nebo jen pomocí fixů. Střechu můžeme dotvořit z papírového kolečka: kolečko do poloviny nastřihneme a uděláme z něj kornoutek. 

drak

Budeme potřebovat: různé druhy a kousky papírů, nůžky, lepidlo, případně papír jako podklad pro nalepení draka.
Postup: Opět hodně záleží na fantazii dětí. Můžeme jim načrtnout geometrické tvary, které vystřihnou a draka z nich složí. Dále si ho můžou dozdobit různými odstřižky, kousky papíru, kresbami dle své fantazie...

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/14 °C
pondělí 17. 6. polojasno 24/13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 26/15 °C
Mateřská škola Světlov, Šternberk,
příspěvková organizace
Světlov 2592/21
785 01 Šternberk