ÚPLATA

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

MŠ Světlov i MŠ Oblouková:
450 Kč/měsíc

(částka byla stanovena s ohledem na náklady na provoz MŠ)
je možné hradit měsíčně – vždy nejpozději k 21. dni daného měsíce, jednorázově pololetně nebo jednorázově na celý školní rok

Číslo účtu: 5411745309/0800
k platbě prosím napište jméno a příjmení dítěte a název třídy, do které dítě dochází

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním
(děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9.2020 – 31.8.2021)
a pro děti s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.