ÚPLATA

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019

  • MŠ Světlov i MŠ Oblouková: 400Kč/měsíc -je možné hradit měsíčně, jednorázově pololetně nebo jednorázově na celý školní rok.
  • Číslo účtu : 5411745309/0800, k platbě prosím napište jméno a příjmení dítěte a název školky, do které dítě dochází.