Název školy:                          Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace

Adresa školy:                         Světlov 2592/21, Šternberk, 785 01

Telefon:

IČO:                                             07280238

Odloučené pracoviště:     MŠ Oblouková 45, Šternberk, 785 01

Ředitelka školy:                     Mgr.Bc. Vladimíra Rášová

Zřizovatel:                                Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, 785 01

Typ školy:                                   celodenní s pravidelným provozem

Kapacita MŠ Světlov:         112dětí (max. 28 dětí ve třídě)

Kapacita MŠ Obloukové:  50dětí

Provozní doba obou MŠ:   6.00 – 16.00 hodin