REŽIM DNE

  • 6:00 - 8:30 výtvarné a pracovní činnosti, rozhovory s rodiči, individuální péče a hry dětí
  • 8:30 - 9:00 hygiena, ranní svačina
  • 9:00 - 9:45 ranní komunitní kruh, básně a písně k tématu, společné hry
  • 9:45 - 11:45 převlékání, pobyt venku, hygiena
  • 11:45 - 12:30 oběd, hygiena, převlékání
  • 12:30 - 14:00 četba pohádky, spánek, starší děti – nespáči – individuální klidné hry
  • 14:00 - 14:30 hygiena, odpolední svačina
  • 14:30 - 16:00 spontánní hra dětí dle vlastní volby, komunikace s rodiči