AKTUALITY

Vážení rodiče, touto cestou Vám děkujeme za společně strávený školní rok, za Vaši podporu a spolupráci.
Všem Vám přejeme krásné prázdniny a příjemně strávenou dovolenou.
Těšíme se v novém školním roce.
Kolektiv MŠ

shadow

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN)

Skrze malý počet nahlášených dětí, ekonomické a provozní záležitosti a vybírání řádné dovolené zaměstnanců bude provoz MŠ v době letních prázdnin částečně omezen:

· v době od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 (první dva týdny) BUDOU UZAVŘENA OBĚ PRACOVIŠTĚ – MŠ SVĚTLOV I MŠ OBLOUKOVÁ.

· od 15. 7. 2019 do 23. 8. 2019 bude provoz částečně omezen dle počtu přihlášených dětí. V tuto dobu BUDE PROVOZ ZAJIŠTĚN NA MŠ OBLOUKOVÁ, MŠ SVĚTLOV BUDE V TÉTO DOBĚ UZAVŘENA.

· poslední prázdninový týden 26. 8. 2019 – 30. 8. 2019 BUDOU JIŽ OBĚ PRACOVIŠTĚ MŠ SVĚTLOV I MŠ OBLOKOVÁ V PROVOZU.

· Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019

shadow

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Světlov Šternberk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v plném znění takto:
Registrační číslo Přijat/Nepřijat
1. Přijat
2. Přijat
3. Přijat
4. Přijat
5. Přijat
6. Přijat
7. Přijat
8. Přijat
9. Přijat
10. Přijat
11. Přijat
12. Přijat
13. Přijat
14. Přijat
15. Přijat
16. Přijat
17. Přijat
18. Přijat
19. Přijat
20. Přijat
21. Přijat
22. Nepřijat
23. Přijat
24. Přijat
25. Přijat
26. Přijat
27. Přijat
28. Přijat
29. Přijat
30. Přijat
31. Přijat
32. Přijat
33. Přijat
34. Přijat
35. Přijat
36. Přijat
37. Přijat
38. Přijat
39. Přijat
40. Přijat
41. Přijat
42. Přijat
43. Přijat

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 10:00 do 13:00 v kanceláři ředitelky MŠ (dále dle telefonické domluvy).

shadow

PLÁNOVANÉ AKCE V MŠ

16. 5. 2019- Divadelní představení O BUDULÍNKOVI

BESÍDKY KE DNI MAMINEK- dle jednotlivých tříd

23. 5. 2019- Divadelní představení MALÝ MARŤAN

ŠKOLNÍ VÝLETY- dle jednotlivých tříd

3. 6. 2019- DEN DĚTÍ S VERONIKOU VIČAROVOU

21. 6. 2019- ZÁVĚREČNÉ PLAVÁNÍ- pro přihlášené

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY- dle jednotlivých tříd

shadow

Uzavírka na Světlově od pondělí 18. 3. 2019 do neděle 24. 3. 2019.

Informujeme všechny rodiče, že od pondělí 18. 3. 2019 do neděle 24. 3. 2019 bude uzavřena komunikace na Světlově, a to z důvodu výstavby inženýrských sítí k novým bytovým domům.

https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4976-uzavirka-na-svetlove-od-18-do-24-brezna-2019.html

shadow

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

bude proveden ve dnech
6. a 7. května 2019
a
proběhne v Mateřské škole Světlov 21, Šternberk
v době od 9:00 do 16:00 hodin
(platí i pro odloučené pracoviště MŠ Oblouková)
-podrobnější info viz. záložka Pro rodiče- Zápis do MŠ

shadow

PLÁNOVANÉ AKCE DO ČERVNA 2019

Únor
Karneval ve všech třídách
Návštěva přerovského malíře Lubomíra Dostála (který hravou formou děti seznamuje se základy kresby)

Březen
Vítání JARA – vynášení Moreny
Beseda s POLICIÍ (přímo ve třídách)
Jarní focení dle zájmu rodičů

Duben
Divadelní představení o Hadráčkovi a Plecháčkovi (ekologická pohádka)
Den Země

Květen
Besídky ke Dni maminek
Výlet

Červen
Den dětí – soutěže a hry v MŠ i v lese
Pasování na ŠKOLÁKY

shadow

KROUŽEK ANGLIČTINY

Od 14. 2. 2019 u nás začíná anglický kroužek pro přihlášené děti.

shadow

PLAVÁNÍ

Od 8. 2. 2019 začínají předškolní děti jezdit na plavecký výcvik do Bohuňovic. S sebou plavky, ručník, holčičky koupací čepici, drobné občerstvení a dobrou náladu!

shadow

INZERÁT

Sháníme zájemce na pozici učitelka v MŠ, a to na plný úvazek. Své životopisy nám posílejte na email.

shadow