AKTUALITY

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠTERNBERKU

Vážení rodiče,
na základě zasedání bezpečnostní rady města dne 13. 3. 2020 a i na základě požadavků ředitelek mateřských škol

bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od pondělí 16. března 2020 až do odvolání.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři MŠ Světlov každý všední den vždy od 8:00 do 12:00.
(bližší informace: Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění )

Strava bude dětem odhlášena automaticky.

shadow

Zápis dětí do mateřských škol proběhne 4. a 5. května 2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk vyhlašujeme zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021. Zápis bude proveden v pondělí 4. a v úterý 5. května 2020 v době od 9:00 do 16:00.

Místo zápisu pro obě pracoviště: MŠ Světlov 2592/21, Šternberk.

Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami:

Zápis dítěte bude proveden na formuláři (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání), který rodiče/zákonní zástupci dítěte obdrží v jakémkoli pracovišti mateřských škol nebo si stáhnou z webových stránek mateřských škol. Vyplněné formuláře odevzdají rodiče/zákonní zástupci dítěte v místě konání zápisu (viz výše) v termínu zápisu. Před tímto termínem nebudou přihlášky přijímány.

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do mateřské školy zapsat v termínu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí a umístění dítěte bude vydáno ředitelkou mateřské školy nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení zápisu.

Formuláře a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete v záložce PRO RODIČE.

shadow

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace
IČ: 75 009 749

CENÍK STRAVNÉHO platný od 01. 01. 2020

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce,
tj. od 01. 09. do 31. 08. daného školního roku.

KATEGORIE PLATBA STRÁVNÍKA
MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 3 – 6 let)
Přesnídávka (vč. 3,- Kč pitný režim) 12,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 9,- Kč
celodenní strava – bez dotace 74,- Kč

MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 7 let)
Přesnídávka (vč. 3,- Kč pitný režim) 12,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 9,- Kč
celodenní strava – bez dotace 77,- Kč

shadow

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁŘÍ
1.) Kloboukový den, Vítáme podzim – jednotlivě ve třídách
2.) Malíř – Lubomír Dostál 24.9.2019 (ÚT) 9:00 45kč (mravenečci, sovičky)

ŘÍJEN
1.) Červená Karkulka 7.10.2019 (PO) 9:00, 10:00 45kč
2.) Svíčkárna Rodas Olomouc 9.10.2019 8:30 (medvídci, ježečci)
3.) Halloween – jednotlivě ve třídách

LISTOPAD
1.) Honza Krejčík – Škola hrou na druhou 11.11.2019 (PO) MKZ 10:15 (45 min) 50kč
2.) Vánoční focení 25. 11. 2019 (PO) od 8:00
3.) Jak vypadá Ježíšek – Divadlo plyšového medvídka 26.11.2019 (ÚT) 9:00, 10:00 50kč

PROSINEC
1.) Vánoční divadélko 3.12.2019 (ÚT) 9:00, 10:00 45kč
2.) Mikuláš – jednotlivě ve třídách
3.) Pavel Novák- Od čerta k Ježíškovi 12. 12. 2019 (ČT) 9:30 MKZ 60kč
4.) Vánoční besídka s rodiči – jednotlivě ve třídách

LEDEN
1.) 4 Pohádky 21.1.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 45kč

ÚNOR
1.) Maškarní karneval – jednotlivě ve třídách
2.) Muzikoterapie 11.2.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 40kč (mravenečci, sovičky)
3.) Muzikoterapie 18.2.2020 (ÚT) 9:00, 10:00 40kč (medvídci, ježečci)

BŘEZEN
1.) Papoušci 4.3.2020 (ST) 9:00, 10:00 45kč
2.) Záhada dědečkova dvorku 31.3.2020 (ÚT) 9:15, 10:15 50kč
3.) Jarní focení

DUBEN
1.) Ukázková hodina v ZŠ – předškoláci
2.) Malíř – Lubomír Dostál 7. 4. 2020 (ÚT) 9:00 45kč

KVĚTEN
1.) Zápis do MŠ
2.) Besídka ke dni maminek – jednotlivě ve třídách
3.) Školní výlet – jednotlivě po třídách
4.) Focení tříd

ČERVEN
1.) Den dětí
2.) Závěrečné plavání – ukázková hodina pro rodiče
3.) Pasování školáků

shadow

BESEDA PRO RODIČE

Rádi bychom pozvali všechny rodiče na besedu
JAK VYCHOVÁVAT SVÉ DÍTĚ
s podtitulem
“Jaký temperament má Vaše dítě, jaký máte Vy a co s tím?“,
která se bude konat
VE STŘEDU 9. 10. 2019 v 15:30
ve třídě mravenečků
pod vedením zkušené lektorky Ivy Řehůřkové.
Akce bude ZDARMA
(financování z projektu Šablony)

shadow

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Ve dnech 16. 9. 2019 a 23. 9. 2019 se všechny naše paní učitelky zúčastnily vzdělávacího semináře “Na čem záleží” pod vedením Ivy Řehůřkové, která má spoustu zkušeností s prací s předškolními dětmi a pořádá semináře, které se týkají oblasti sebedůvěry, sebeúcty, zodpovědnosti a spolupráce v životě pedagogů, dětí i rodičů.

shadow

KERAMICKÁ PEC

V minulém školním roce byla pro naši MŠ z projektu Šablony II. zakoupena keramická pec, můžete se tedy těšit na výrobky Vašich dětí. 🙂

shadow